Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Лотман, Юрий М.  [Отмени всички филтри]
1992
Лотман, Юрий М, авт . 1992. Культура и взрыв. Семиотика. (Семиотика). Москва: Гнозис.
Лотман, Юрий М, авт . 1992. Проблемът „за обучението“ като типологична характеристика на културата. В , Култура и информация. (Култура И Информация). София: Наука и изкуство.
1989
Лотман, Юрий М, авт . 1989. Проблема византийского влияния на рyсскyю кyльтyрy в типологическом отношении. В , Византия и Рyсь. Памяти В.Д.Лихачевой, 227–236. (Византия И Рyсь. Памяти В.д.лихачевой). Москва: Наука.