Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Петрова, Славка  [Отмени всички филтри]
1994
Петрова, С., & Ангелиева, Ф.. (1994). Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 14–19.
Петрова, С., & Ангелиева, Ф.. (1994). Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 18–25.
1992
Петрова, С.. (1992). Психолингвистични проблеми при усвояване на българска лексика от гръцки студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 42–51.