Вие сте тук

Библиография

Експортирай 21 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Кенанов, Димитър  [Отмени всички филтри]
2016
Кенанов, Димитър, авт . 2016. Атонският старец Йоан и старобългарският превод на митрофановия канон за Пресвета Троица. В , Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. (In honorem. 3), 390–405. (Quadrivium. Юбилеен Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Д-Р Веселин Панайотов. (In Honorem. 3). Шумен.
2013
Кенанов, Димитър, авт . 2013. Теодор Дафнопат и текстологията на Симеоновия „Златоструй“. В , Преславска книжовна школа, vol. 13, 101–116. (Преславска Книжовна Школа). Шумен.
2012
Кенанов, Димитър, авт . 2012. Първообразът на Симеоновия „Златоструй“ в ръкописната традиция. В , Старобългарската ръкописна книга – съдба и мисия. В памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100-годишнината от рождението му, 134–164. (Старобългарската Ръкописна Книга – Съдба И Мисия. В Памет На Проф. Куйо М. Куев По Случай 100-Годишнината От Рождението Му). Велико Търново.
2002
Кенанов, Димитър, авт . 2002. За природата на старобългарското литературно творчество и стила ‘словесно везмо / плетение словес’. В , Търновски писмена: Алманах за Търновската книжовна школа, vol. 1, 83-94. ( Търновски Писмена: Алманах За Търновската Книжовна Школа).
1994
Кенанов, Димитър, авт . 1994. История на уводната част на Метафрастовото житие за св. Николай Мирликийски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 83–90.
1992
Кенанов, Димитър, авт . 1992. Евтимиевото житие на св. Иван Рилски в агиографската традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 44–57.
1991
Кенанов, Димитър, авт . 1991. Молитви на Симеон Метафраст в старобългарски превод. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 59–71.
1990
Тодоранова, Василена & Димитър Кенанов, авт-ри . 1990. Към историята на Кирило-Методиевия култ през {ХVІІ} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 92–95.
1988
Кенанов, Димитър, авт . 1988. В памет на Татяна Николаевна Копреева. Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 124–125.
Кенанов, Димитър, авт . 1988. „Послание до мних Киприан“ от Патриарх Евтимий в руската ръкописна традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 93–100.
1987
Кенанов, Димитър, авт . 1987. Симеон Метафраст и старобългарската литература. В , Втори международен конгрес по българистика. Доклади, vol. 11, 85-90. (Втори Международен Конгрес По Българистика. Доклади). София.
1985
Кенанов, Димитър, авт . 1985. Полихроний Агапиевич Сирку (Сирков) – виден историк на старата българска литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–123.
Кенанов, Димитър, авт . 1985. Симеон Метафраст и Търновската книжовна школа. В , Търновска книжовна школа, vol. Т. 4. Културно развитие на Българската държава, краят на XII-XIV век, 26-36. (Търновска Книжовна Школа). София: БАН.
1984
Кенанов, Димитър, авт . 1984. Съдбата на Евтимиевите съчинения в древноруската литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 28–46.
1980
Кенанов, Димитър, авт . 1980. Литературные источники „Жития Иллариона Мегленскаго“ Евфимия Тырновского. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 72–86.
1978
Кенанов, Димитър, авт . 1978. Патриарх Евтимий и агиографският цикъл за Иван Рилски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 2. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 74–88.