Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Димитрова-Маринова, Димитринка  [Отмени всички филтри]
2003
Димитрова-Маринова, Д.. (2003). Култът към св. Михаил Воин от Потука в среднобългарската книжовна традиция и проблемът за трансформацията на героиката. В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров ( 444-455). София: Издателски център "Боян Пенев".
1993
Димитрова-Маринова, Д.. (1993). Пейо Димитров (1944–1992). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, 98–99.