Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Пикио, Рикардо  [Отмени всички филтри]
1993
Пикио, Рикардо, авт . 1993. Върху изоколните структури в средновековната славянска проза. В , Православното славянство и старобългарската културна традиция, 473-530. (Православното Славянство И Старобългарската Културна Традиция). София: УИ „Св. Климент Охридски”.
Пикио, Рикардо, авт . 1993. ‘Плетение словес’ и литературните стилове на православните славяни в епохата на късното средновековие. В , Православното славянство и старобългарската културна традиция, 531-561. (Православното Славянство И Старобългарската Културна Традиция). София: УИ "Св. Климент Охридски".
Пикио, Рикардо, авт . 1993. Православното славянство и старобългарската културна традиция. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
[Сб. изследвания] ; Прев. [от англ.] Алда-Джамбелука Коссова ; [С предг. от Георги Димов]
Пикио, Рикардо, авт . 1993. Функцията на библейските тематични ключове в литературния код на православното славянство. В , Православното славянство и старобългарската литературна традиция, 385-437. (Православното Славянство И Старобългарската Литературна Традиция). София: УИ "Св. Климент Охридски".