Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Пикио, Рикардо  [Отмени всички филтри]
1993
Пикио, Р.. (1993). Върху изоколните структури в средновековната славянска проза. В Православното славянство и старобългарската културна традиция ( 473-530). София: УИ „Св. Климент Охридски”.
Пикио, Р.. (1993). ‘Плетение словес’ и литературните стилове на православните славяни в епохата на късното средновековие. В Православното славянство и старобългарската културна традиция ( 531-561). София: УИ "Св. Климент Охридски".
Пикио, Р.. (1993). Православното славянство и старобългарската културна традиция (с. 724). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
[Сб. изследвания] ; Прев. [от англ.] Алда-Джамбелука Коссова ; [С предг. от Георги Димов]