Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Гегов, Христо  [Отмени всички филтри]
1992
Гегов, Х.. (1992). Българската преградна съгласна [к] и арабските преградни съгласни [k] и [q]. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 19–21.
1989
Гегов, Х.. (1989). Българската веларна съгласна [х] и три арабски проходни съгласни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 21–24.
Гегов, Х.. (1989). По някои въпроси на българския вокализъм и вокализма на езика дари в Афганистан. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 31–35.
1981
Гегов, Х.. (1981). Наблюдения върху българския и арабския вокализъм.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, , 25–29.