Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Танчева, Татяна  [Отмени всички филтри]
2000
Бичков, В.. (2000). Между светлината и разума. Исихасти и хуманисти – XIII-XIVв.. В Х. Трендафилов, Кратка история на византийската естетика ( 335-398). София: Тавор.
1992
Танчева, Т.. (1992). Към проблема за семантичното усвояване на лексикалните заемки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 22–27.