Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Кочев, Николай  [Отмени всички филтри]
1992
Кочев, Николай, авт . 1992. Проблеми на българската и балканската култура през {ХІІІ–ХV} в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 73–92.
Бъчваров, Михаил & Николай Кочев, авт-ри . 1992. Философската култура в България и Симеоновият сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 108–122.
1978
Кочев, Николай, авт . 1978. Еще к вопросу эстетических взглядов исихастов. В , Славянские культуры и Балканы, 103-115. (Славянские Культуры И Балканы). София: БАН.
1977
Кочев, Николай, авт . 1977. Агиографската повест и античната литература на Балканите през средните векове. Palaeobulgarica / Старобългаристика 1. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 76–90.