Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Грозданова, Лиляна  [Отмени всички филтри]
1991
Грозданова, Лиляна, авт . 1991. Отрицание в английския, българския и малтийския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–9.
1988
Грозданова, Лиляна, авт . 1988. Наблюдения върху категорията равенство в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–25.
1987
Грозданова, Лиляна, авт . 1987. Някои семантични наблюдения върху сравнението в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–11.
1986
Грозданова, Лиляна, авт . 1986. Идентификация на сравнението в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–13.
1980
Грозданова, Лиляна, авт . 1980. Семантичен анализ на кванторните думи only и само. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 26–32.
1978
Грозданова, Лиляна, авт . 1978. Лингвистичните пресупозиции и чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 55–61.