Вие сте тук

Библиография

Експортирай 17 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Мирчева, Бойка  [Отмени всички филтри]
2003
Мирчева, Б.. (2003). Канонът за Димитър Солунски (нови данни за историята на текста). В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров ( 68–94). София: Боян Пенев.
2001
Мирчева, Б.. (2001). Острожницките пергаментни листове и каноните за св. Димитър Солунски. В В памет на Петър Динеков. Традиция, приемственост, новаторство ( 557–563). София: БАН.
1992
Мирчева, Б.. (1992). Нов препис на Канона за Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16, 26–43.