Вие сте тук

Библиография

Експортирай 1 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Беличова, Хелена  [Отмени всички филтри]
1990
Беличова, Х.. (1990). За глаголните предикати с персонична субстантивна основа в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 106–110.