Вие сте тук

Библиография

Експортирай 1 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Беличова, Хелена  [Отмени всички филтри]
1990
Беличова, Хелена, авт . 1990. За глаголните предикати с персонична субстантивна основа в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 106–110.