Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Величкова, Славка  [Отмени всички филтри]
1990
Величкова, С.. (1990). Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 33–36.
1980
Величкова, С.. (1980). Колебания в лексиката на печата на CP Македония.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 18–28.