Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Дукова, Уте  [Отмени всички филтри]
1990
Асенова, Петя, Тома Кацори & Уте Дукова, авт-ри . 1990. Повторението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 102–105.
1984
Кацори, Тома, Уте Дукова & Петя Асенова, авт-ри . 1984. Към характеристиката на тайните говори в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 29–43.
1981
Дукова, Уте, авт . 1981. Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици (стб. ê{\^ıë-äà, ð1ñàëèÿ, {\"ı{\^ıãà{íú). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 150–152.