Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Дукова, Уте  [Отмени всички филтри]
1990
Асенова, П., Кацори, Т., & Дукова, У.. (1990). Повторението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 102–105.
1984
Кацори, Т., Дукова, У., & Асенова, П.. (1984). Към характеристиката на тайните говори в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9, 29–43.
1981
Дукова, У.. (1981). Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици (стб. ê{\^ıë-äà, ð1ñàëèÿ, {\"ı{\^ıãà{íú). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 150–152.