Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Ганчева, Нели  [Отмени всички филтри]
2013
Желязкова, Веселка & Нели Ганчева, авт-ри . 2013. Приложение на информационните технологии в палеославистиката. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 126–136.
Ганчева, Нели, авт . 2013. Проблеми на автоматизацията на кирило-методиевската библиография. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–14.
2012
Ганчева, Нели, авт . 2012. Научно издание на славянския Физиолог в интернет. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 111-118.
2011
Ганчева, Нели, авт . 2011. Нов принос в областта на кирило-методиевската ретроспективна библиография. Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 85—89.
2005
Ганчева, Нели, авт . 2005. Издания на средновековни паметници в Интернет. Palaeobulgarica / Старобългаристика 29. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–24.
2004
Ганчева, Нели, авт . 2004. Кирило-Методиевската библиография и нейните традиции в България. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98–106.
2003
Ганчева, Нели, авт . 2003. Историзмът и палеославистичната проблематика в докладите на {ХVІІІ} Международен симпозиум “Оbdobja”. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 111–119.
Ганчева, Нели, авт . 2003. Кирило-методиевската библиография: проблемът за източниците на информация. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–14.