Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Филипова, Галина  [Отмени всички филтри]
1989
Филипова, Галина, авт . 1989. Международна конференция за славянските ръкописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Филипова, Галина, авт . 1989. Проблемите на старата българска култура на Х Международен конгрес на славистите. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 127–128.
1985
Филипова, Галина & Славия Бърлиева, авт-ри . 1985. Международна конференция за славянското ръкописно наследство в Рилския манастир. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 120–123.
Филипова, Галина, авт . 1985. Честване на Методиевата годишнина във ФРГ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
1984
Филипова, Галина, авт . 1984. Изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 121–122.
Филипова, Галина, авт . 1984. Нова проява на българо-италианското научно сътрудничество. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 120–121.
1983
Филипова, Галина, авт . 1983. Научная сессия, посвященная 220-летию „Истории славеноболгарской“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 106–107.