Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Десподова, Вангелиjа  [Отмени всички филтри]
2006
Десподова, Вангелиjа, авт . 2006. Пролог бр. 72. Македонски средновековни ракописи. Том 8. (Македонски Средновековни Ракописи). Скопjе.
1995
Десподова, Вангелиjа, авт . 1995. Проучавање и издавање jужнословенских пуних апракоса. В , Проучавање средњовековних jужнословенских рукописа, 95-101. (Проучавање Средњовековних Jужнословенских Рукописа). Београд.
1988
Десподова, Вангелиjа & Лидиjа Славева, авт-ри . 1988. Македонски средновековни ракописи. . Том 1. Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура.