Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Муталимова, Муминат  [Отмени всички филтри]
1985
Муталимова, Муминат. 1985. Уточняющие слова в староболгарских и старобелорусских памятниках. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 73–78.
1979
Муталимова, Муминат. 1979. Съществителни със значение на лице във функцията на допълнение в старобългарския и старобелоруския език.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–23.