Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Гливинска, Вера  [Отмени всички филтри]
1983
Гливинска, В.. (1983). За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема за в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, VІІІ, 5–18.
1978
Гливинска, В.. (1978). За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 16–34.