Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Гливинска, Вера  [Отмени всички филтри]
1983
Гливинска, Вера, авт . 1983. За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема за в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics VІІІ. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–18.
1978
Гливинска, Вера, авт . 1978. За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 16–34.