Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Осадник, Вацлав  [Отмени всички филтри]
1981
Осадник, В.. (1981). Контрастивните граматики и проблемите на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 61–65.
1980
Осадник, В.. (1980). По някои въпроси на адвербиалното детерминиране. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 31–37.