Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Осадник, Вацлав  [Отмени всички филтри]
1983
Осадник, Вацлав, авт . 1983. Прилагане на семиотичните методи при изследване на културата на Slavia Orthodoxa. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98–101.
1981
Осадник, Вацлав, авт . 1981. Контрастивните граматики и проблемите на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 61–65.
1980
Осадник, Вацлав, авт . 1980. По някои въпроси на адвербиалното детерминиране. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 31–37.