Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Lunt, Horace G  [Отмени всички филтри]
1982
Lunt, Horace G, авт . 1982. {"On} Dating Old Church Slavonic Gospel Manuscripts". В , South Slavic and Balkan Linguistics, 215–231. (South Slavic And Balkan Linguistics). Amsterdam: Rodopi.
1981
Lunt, Horace G, авт . 1981. The progressive palatalization of Comnon Slavic. Skopje: Macedoiiian Academy of Sciences and Arts.
1977
Lunt, Horace G, авт . 1977. {"Limitations} of Old Church Slavonic in representing Greek". В , The Early Versions of the New Testament: Their {Origin,Transmission} and Limitations, 431–442. (The Early Versions Of The New Testament: Their {Origin,transmission} And Limitations). Oxford: Clarendon Press.
1971
Lunt, Horace G, авт . 1971. {"Addendum.} (Paleographic notes)". В , Psalterium Sinaiticum, 359–360. (Psalterium Sinaiticum). Skopje: Македонска академија на науките и уметностите.
1968
Lunt, Horace G, авт . 1968. Vita Methodii {XIV} and Waterspouts. Rocznik slawistyczny 29. (Rocznik Slawistyczny). 39–41.
1958
Lunt, Horace G, авт . 1958. On Slavonic Palimpsests. В , American Contributions to the Fourth International Congress of Slavists. Moscow, September 1958, 191-209. (American Contributions To The Fourth International Congress Of Slavists. Moscow, September 1958). Mouton: 's-Gravenhage.