Вие сте тук

Библиография

Експортирай 1 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Мемова-Сюлейманова, Хайрие  [Отмени всички филтри]
1981
Мемова-Сюлейманова, Х.. (1981). Лексикални заемки в турския език от българския и от другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 105–135.