Вие сте тук

Библиография

Експортирай 16 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Иванова, К.  [Отмени всички филтри]
2008
Иванова, К., авт . 2008. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. София: Академично издателство "Марин Дринов".
2004
Иванова, К., авт . 2004. Агиографските произведения на Симеон Метафраст в състава на южнославянските календарни сборници.. В , Преводите през ХІV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26-28 юни 2003 г., 249-267. (Преводите През Хіv Столетие На Балканите. Доклади От Международната Конференция София, 26-28 Юни 2003 Г.). София: Горекс Прес.
Иванова, К., авт . 2004. Агиографските произведения на Симеон Метафраст в състава на южнославянските календарни сборници. В , Преводите през ХІV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26-28 юни 2003, 249-267. (Преводите През Хіv Столетие На Балканите. Доклади От Международната Конференция, София, 26-28 Юни 2003). София.
Иванова, К., авт . 2004. Един литургичен паралел към апокрифа "Как Михаил победи Сатанаил". В , Civitas Divino – Humana, 397-404. (Civitas Divino – Humana). София: Тангра ТанНакРа.
2003
Иванова, К., авт . 2003. Послания на патриарх Евтимий. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен справочник, 379-380. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Справочник). Велико Търново: Абагар.
Иванова, К., авт . 2003. Проповедническа литература. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 358-364. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: АИ “Проф. Марин Дринов”.
2002
Иванова, К., авт . 2002. Житията в старата българска литература. В , Старобългарско книжовно наследство, 70-92. (Старобългарско Книжовно Наследство). София.
1986
Иванова, К., авт . 1986. Житиеписни творби. Стара българска литература. Том 4. (Стара Българска Литература). София: Български писател.
1985
Иванова, К., авт . 1985. Златоструй. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Иванова, К., авт . 1985. Класификация, типология и каталогизация на някои типове сборници в балканската славянска ръкописна традиция. В , Славянска палеография и дипломатика, vol. 2, 173-182. (Славянска Палеография И Дипломатика). София.
1977
Иванова, К., авт . 1977. Две неизвестни старобългарски жития. Литературна история(1). (Литературна История). 7-65.
Иванова, К., авт . 1977. Цикъл постни поучения за неделите на Четиридесетница. В , Климент Охридски. Събрани съчинения. (Климент Охридски. Събрани Съчинения). София.
1976
Иванова, К., авт . 1976. Житийно-панегиричното наследство на Търновската книжовна школа в балканската ръкописна традиция. В , Търновска книжовна школа, vol. 2, 193-214. (Търновска Книжовна Школа). Велико Търново.