Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Бенатова, Паулина  [Отмени всички филтри]
1980
Бенатова, П.. (1980). За някои значения на английския предлог for в съпоставка с функционалните му еквиваленти в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 38–45.
Бенатова, П.. (1980). Работна група по контрастивна лингвистика и теория на превода в Института за чуждестранни студенти „Г. А, Насър“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 80–82.
Бенатова, П.. (1980). Теоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 125–126.
1977
Бенатова, П.. (1977). Пунктуацията в английски и чешки език – лекция на професор Ян Фирбас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2, 235–236.