Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Тихова, Мария  [Отмени всички филтри]
2012
Тихова, М.. (2012). Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски. Monumenta linguae slavicae dialecti veteris : fontes et dissertationes (с. XCVII, 474 , 10). Freiburg im Bresgau: Weiher.
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
1994
Цанев, Ц., Тихова, М., & Владимирова-Аладжoва, Д.. (1994). Великопреславски научен събор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, {ХVІІІ}, 110–114.
Тихова, М.. (1994). Към преводите на Търновската книжовна школа. В Търновска книжовна школа (Том 5, 391-401). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.
1989
Тихова, М.. (1989). Към синтаксиса на Римския патерик. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, 45–52.