Вие сте тук

Библиография

Експортирай 18 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Alexander Kazhdan  [Отмени всички филтри]
1991
Kazhdan, Alexander, авт . 1991. Andrew of Crete. В , Oxford dictionary of Byzantium, vol. 1, 92-93. (Oxford Dictionary Of Byzantium).
Kazhdan, Alexander, авт . 1991. Athanasios. The Oxford Dictionary of Byzantium. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
Trombley, F. & Alexander Kazhdan, авт-ри . 1991. Brontologion. В , Oxford Dictionary of Byzantium, vol. Vol. 1, 326. (Oxford Dictionary Of Byzantium). New York: Oxford University Press.
Kazhdan, Alexander, авт . 1991. Christopher of Metyline. В , Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1, 442. (Oxford Dictionary Of Byzantium). New York: Oxford.
Taft, R. & Alexander Kazhdan, авт-ри . 1991. Doxology. В , Oxford Dictionary of Byzantium, vol. Vol. 1, 660. (Oxford Dictionary Of Byzantium). New York: Oxford.
Kazhdan, Alexander, авт . 1991. Ecloga. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1, 672–673. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
Kazhdan, Alexander, авт . 1991. Gloss. В , Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, 855. (Oxford Dictionary Of Byzantium). New York - Oxford.
Jeffreys, E., авт . 1991. Gnome. В , Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1, 856. (Oxford Dictionary Of Byzantium). New York-Oxford.
Jeffreys, E., авт . 1991. Gnome. В , Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1, 856. (Oxford Dictionary Of Byzantium). New York-Oxford.
Kazhdan, Alexander, авт . 1991. John of Damascus. В , vol. 2, 1063–1064.
Kazhdan, Alexander, D. Conomos & N. Ševčenko, авт-ри . 1991. Joseph the Hymnographer. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, 1074–1075. (The Oxford Dictionary Of Byzantium). New York-Oxford: Oxford University Press.
Kazhdan, Alexander, авт . 1991. Martyrion. В , Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, 1308-1309. (Oxford Dictionary Of Byzantium). New York: Oxford.
Jeffreys, E. & Alexander Kazhdan, авт-ри . 1991. Melissa. В , The Oxford Dicitonary of Byzantium, 1335. (The Oxford Dicitonary Of Byzantium). New York.
Kazhdan, Alexander & Nancy Patterson Šеvčenko, авт-ри . 1991. Miracles. В , The Oxford Dictionary of Byzantium. (The Oxford Dictionary Of Byzantium). New York - Oxford: Oxford University Press.
Kazhdan, Alexander & Nancy Patterson Šеvčenko, авт-ри . 1991. Miracles. В , The Oxford Dictionary of Byzantium. (The Oxford Dictionary Of Byzantium). New York - Oxford: Oxford University Press.
Kazhdan, Alexander (ред).. 1991. The Oxford Dictionary of Byzantium. (ред)Alexander Kazhdan. . Том 1-3. 3 том. New York - Oxford: Oxford University Press.
Kazhdan, Alexander, авт . 1991. Photios. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 3, 1669 – 1670. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
Taft, R., авт . 1991. Relics. В , Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 3, 1779-1781. (Oxford Dictionary Of Byzantium). New York: Oxford.