Вие сте тук

Библиография

Експортирай 18 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Alexander Kazhdan  [Отмени всички филтри]
1991
Kazhdan, A. (1991). Andrew of Crete. В Oxford dictionary of Byzantium (Том 1, 92-93).
Kazhdan, A. (1991). Athanasios. The Oxford Dictionary of Byzantium ( 217–218).
Trombley, F., & Kazhdan, A.. (1991). Brontologion. В Oxford Dictionary of Byzantium (Том Vol. 1, с. 326). New York: Oxford University Press.
Kazhdan, A. (1991). Christopher of Metyline. В Oxford Dictionary of Byzantium (Том 1, с. 442). New York: Oxford.
Taft, R., & Kazhdan, A.. (1991). Doxology. В Oxford Dictionary of Byzantium (Том Vol. 1, с. 660). New York: Oxford.
Kazhdan, A. (1991). Ecloga. В The Oxford Dictionary of Byzantium (Том 1, 672–673).
Kazhdan, A. (1991). Gloss. В Oxford Dictionary of Byzantium (Том 2, с. 855). New York - Oxford.
Jeffreys, E. (1991). Gnome. В A. Kazhdan, A. Kazhdan, Oxford Dictionary of Byzantium (Том 1, с. 856). New York-Oxford.
Jeffreys, E. (1991). Gnome. В A. Kazhdan, A. Kazhdan, Oxford Dictionary of Byzantium (Том 1, с. 856). New York-Oxford.
Kazhdan, A. (1991). John of Damascus. В (Том 2, 1063–1064).
Kazhdan, A., Conomos, D., & Ševčenko, N.. (1991). Joseph the Hymnographer. В The Oxford Dictionary of Byzantium (Том 2, 1074–1075). New York-Oxford: Oxford University Press.
Kazhdan, A. (1991). Martyrion. В Oxford Dictionary of Byzantium (Том 2, 1308-1309). New York: Oxford.
Jeffreys, E., & Kazhdan, A.. (1991). Melissa. В The Oxford Dicitonary of Byzantium (с. 1335). New York.
Kazhdan, A., & Šеvčenko, N. Patterson. (1991). Miracles. В A. Kazhdan, The Oxford Dictionary of Byzantium (Том 1-3). New York - Oxford: Oxford University Press.
Kazhdan, A., & Šеvčenko, N. Patterson. (1991). Miracles. В A. Kazhdan, The Oxford Dictionary of Byzantium (Том 1-3). New York - Oxford: Oxford University Press.
Kazhdan, A. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium (Том 1-3, Том 1-3). New York - Oxford: Oxford University Press.
Kazhdan, A. (1991). Photios. В The Oxford Dictionary of Byzantium (Том 3, 1669 – 1670).
Taft, R. (1991). Relics. В A. Kazhdan, Oxford Dictionary of Byzantium (Том 3, 1779-1781). New York: Oxford.