Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Гошев, Иван  [Отмени всички филтри]
1959
Гошев, Иван, авт . 1959. По въпроса за „първообразността” на Рилския хрисовул от 1378 г.. Известия на Архивния институт 2. (Известия На Архивния Институт). 61-75.
1955
Гошев, Иван, авт . 1955. Заветът на св. Иван Рилски в светлината на старобългарското и на византийското литературно предание от IX-XIV век. Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски” 4 (30). (Годишник На Духовната Академия „Св. Климент Охридски”). 431-507.
1934
Гошев, Иван, авт . 1934. Божествената литургия на Златоуста. Годишник на Софийския университет (Богословски факултет) 20(6). (Годишник На Софийския Университет (Богословски Факултет). 5–160.
1933
Гошев, Иван, авт . 1933. Българо-гръцки литургически фрагмент от Преслав. Годишник на Народния археологически музей в София 5. (Годишник На Народния Археологически Музей В София). 233-251.
Гошев, Иван, авт . 1933. Новооткритата Ватопедска грамота на цар Иван Асен ІІ. Български преглед 1. (Български Преглед). 70-71.
1932
Гошев, Иван, авт . 1932. Старобългарска литургия (според български и византийски извори от IX–XI в.). Годишник на Софийския университет (Богословски факултет) 4(7). (Годишник На Софийския Университет (Богословски Факултет). 1-77.