Вие сте тук

Библиография

Експортирай 15 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Иванов, Йордан  [Отмени всички филтри]
1981
Иванов, Йордан, авт . 1981. Българските говори в югозападната част на българското езиково землище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 214–222.
1970
Иванов, Йордан, авт . 1970. Богомилски книги и легенди. Фототипно издание. София.
Фототипно изд. от 2-то издание от 1931 г.
1948
Иванов, Йордан, авт . 1948. Трите най-стари пространни жития на Иван Рилски. Текст и историко-литургически коментар. Годишник на Софийския университет, Богословски факултет 25. (Годишник На Софийския Университет, Богословски Факултет). 7, 3−72.
1937
Иванов, Йордан, авт . 1937. Нови вести за Кирила и Методия. Зора, бр. 5404, 3. 07. 1937.. (Зора, Бр. 5404, 3. 07. 1937.). София.
1936
Иванов, Йордан, авт . 1936. Жития на св. Ивана Рилски. С уводни бележки. Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет 32. (Годишник На Софийския Университет. Историко-Филологически Факултет). 38−51.