Вие сте тук

Библиография

Експортирай 14 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Елка Мирчева  [Отмени всички филтри]
2010
Чешмеджиев, Д.. (2010). Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив. В Е. Мирчева, Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн. Стефан Смядовски ( 171–185). София: Валентин Траянов.
2005
Мирчева, Е.. (2005). Предевтимиевото житие на св. Параскева (Петка) Търновска. В Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь ( 323–333). София.
Мирчева, Е.. (2005). Предевтимиевото житие на св. Параскева (Петка) Търновска. В Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител ( 323–333). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.
2000
Мирчева, Е.. (2000). Раля Цейтлин на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, 97–103.
1994
Мирчева, Е.. (1994). Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В Р. Русинов, Лингвистични студии ( 71–80). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.