Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор is Легурска, Палмира  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Л
Легурска, Палмира & Мария Китанова, авт-ри . 2008. Тематичен речник на народния календар. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Легурска, Палмира, авт . 1993. Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–24.
Легурска, Палмира & Иля Златанов, авт-ри . 1985. Номинативна метафора {(върху материал от славянските езици)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 12–26.
Легурска, Палмира, авт . 1985. Някои типове редовна метонимия при названията на предмети {(върху материал от руския и българския език)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–9.
Легурска, Палмира & Асен Сираков, авт-ри . 1984. Образна метафора {(върху материал от славянските езици)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–13.