Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Станкова, Радослава  [Отмени всички филтри]
2016
Станкова, Р.. (2016). Служби за св. Йоаким Осоговски в южнославянски преписи от ХІV–ХVІ в.. В Vis et Sapientia: Studia in Honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката ( 654-667). София.
2008
Станкова, Р.. (2008). Видинска служба за св. Петка Търновска. В Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева ( 105-122). София.
2003
Станкова, Р.. (2003). Службата за св. Димитър Солунски в сръбски преписи от ХIII в. . В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров ( 143-156). София: Издателски център "Боян Пенев".