Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Станкова, Радослава  [Отмени всички филтри]
2016
Станкова, Радослава, авт . 2016. Служби за св. Йоаким Осоговски в южнославянски преписи от ХІV–ХVІ в.. В , Vis et Sapientia: Studia in Honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката, 654-667. (Vis Et Sapientia: Studia In Honorem Anisavae Miltenova. Нови Извори, Интерпретации И Подходи В Медиевистиката). София.
2008
Станкова, Радослава, авт . 2008. Видинска служба за св. Петка Търновска. В , Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева, 105-122. (Християнска Агиология И Народни Вярвания. Сборник В Чест На Ст.н.с. Елена Коцева). София.
2003
Станкова, Радослава, авт . 2003. Библейски топоси в ранните служби за сръбски и български светци в ръкописи от ХІІІ в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 62–84.
Станкова, Радослава, авт . 2003. Службата за св. Димитър Солунски в сръбски преписи от ХIII в. . В , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 143-156. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Издателски център "Боян Пенев".