Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Найденова, Десислава  [Отмени всички филтри]
2015
Найденова, Десислава, авт . 2015. Правните текстове в средновековна България (IX-X в.). В , Българският златен век. Сборник в чест на Цар Симеон Велики (893–927), 189–212. (Българският Златен Век. Сборник В Чест На Цар Симеон Велики (893–927). Пловдив.
2013
Найденова, Десислава, авт . 2013. Евреите в каноничноправните текстове (ръкопис З-I-63 и З-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград). В , Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов, 319–330. (Средновековният Българин И „Другите“. Сборник В Чест На 60-Годишнината На Проф. Дин Петър Ангелов). София.
2011
Найденова, Десислава, авт . 2011. О работе над каталогом славянских юридических рукописей из собраний болгарских библиотек. В , Современные проблемы археографии. Сборник статей по материалом конференции, проходившей в Библиотеке РАН 25–27 мая 2010 г., 55–63. (Современные Проблемы Археографии. Сборник Статей По Материалом Конференции, Проходившей В Библиотеке Ран 25–27 Мая 2010 Г.). СПб.
2010
Найденова, Десислава, авт . 2010. Методически проблеми при описанието на славянски правни текстове. Ръкопис № 624 от сбирката на Народната библиотека „Св. Кирил и Методий”. В , Пѣние мало Геwргию. Сборник в част на 65-годишнината на проф. дфн Г. Попов, 436–449. (Пѣние Мало Геwргию. Сборник В Част На 65-Годишнината На Проф. Дфн Г. Попов). София.
2005
Найденова, Десислава, авт . 2005. Правните паметници в Първото българско царство. Историческо бъдеще 9(1-2). (Историческо Бъдеще). 136–163.
2003
Найденова, Десислава, авт . 2003. Руският медиевист Ярослав Николаевич Шчапов на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 100–106.