Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Найденова, Десислава  [Отмени всички филтри]
2015
Найденова, Д.. (2015). Правните текстове в средновековна България (IX-X в.). В Българският златен век. Сборник в чест на Цар Симеон Велики (893–927) ( 189–212). Пловдив.
2013
Найденова, Д.. (2013). Евреите в каноничноправните текстове (ръкопис З-I-63 и З-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград). В Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов ( 319–330). София.
2011
Найденова, Д.. (2011). О работе над каталогом славянских юридических рукописей из собраний болгарских библиотек. В Современные проблемы археографии. Сборник статей по материалом конференции, проходившей в Библиотеке РАН 25–27 мая 2010 г. ( 55–63). СПб.