Вие сте тук

Библиография

Експортирай 21 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Спасова, Мария  [Отмени всички филтри]
2011
Петков, Г., & Спасова, М.. (2011). Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. В (Том 6. Месец февруари, с. 441). Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
2008
Петков, Г., & Спасова, М.. (2008). Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс (Том 1. Месец септември, с. 445). Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
2004
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
1998
Спасова, М.. (1998). Към въпроса за преводаческата практика на българските книжовници през XIV в.: Върху материал от превода на Слово на Томина неделя от Григорий Богослов. В Патриарх Евтимий Търновски и неговото време: Материали от националната научна сесия 600 години от заточението на св. Евтимий, патриарх Търновски (Велико Търново, 6 октомври 1993 г.) ( 105-115). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.
1989
Спасова, М.. (1989). Scriptio continua и ролята на един предлог. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, 55–70.