Вие сте тук

Библиография

Експортирай 21 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Спасова, Мария  [Отмени всички филтри]
2011
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2011. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. В , vol. 6. Месец февруари, 441. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
2010
Спасова, Мария, авт . 2010. Славянският превод на Слово за Връбница (Цветница) от Йоан Златоуст и проблемът за късните славянски преписи като достоверни свидетелства за архетипа на превода. В , ПѢНИЕ МАЛО ГЕѠРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, 400-417. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Георги Попов).
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2010. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 4. Месец декември. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2010. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 5. Месец януари. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
2008
Петков, Георги & Мария Спасова, авт-ри . 2008. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. . Том 1. Месец септември. Пловдив: Унив. издат. Паисий Хилендарски.
2004
Спасова, Мария, авт . 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В , Преводите през XIV столетие на Балканите. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите). София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
1998
Спасова, Мария, авт . 1998. Към въпроса за преводаческата практика на българските книжовници през XIV в.: Върху материал от превода на Слово на Томина неделя от Григорий Богослов. В , Патриарх Евтимий Търновски и неговото време: Материали от националната научна сесия 600 години от заточението на св. Евтимий, патриарх Търновски (Велико Търново, 6 октомври 1993 г.), 105-115. (Патриарх Евтимий Търновски И Неговото Време: Материали От Националната Научна Сесия 600 Години От Заточението На Св. Евтимий, Патриарх Търновски (Велико Търново, 6 Октомври 1993 Г.). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.
Спасова, Мария, авт . 1998. Към въпроса за първоначалния текст и авторството на Похвално слово за Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55–75.
Спасова, Мария, авт . 1998. Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Йоан Рилски?. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 50–74.
1989
Спасова, Мария, авт . 1989. Scriptio continua и ролята на един предлог. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 55–70.