Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Смядовски, Стефан  [Отмени всички филтри]
2005
Смядовски, Стефан, авт . 2005. Морфология на смъртта в християнството. Българска реч 11. (Българска Реч). 47–56.
2000
Смядовски, Стефан, авт . 2000. За типологическите успоредици на фигуралните приписки в средновековните ръкописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 92–96.
1995
Бакалова, Елка & Стефан Смядовски, авт-ри . 1995. Ивановските стенописни надписи – текст и функция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 22–65.
1994
Смядовски, Стефан, авт . 1994. Надписите към стенописите от църквата „Св. Никола“ край Станичене, Нишко (1331–1332 г.). Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 17–43.
1991
Смядовски, Стефан, авт . 1991. Похвалното слово за Ириней (!) от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 46–53.
1987
Смядовски, Стефан, авт . 1987. За една мнима живописна успоредица на личности, познати от Храбровата апология. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 67–72.
1985
Смядовски, Стефан, авт . 1985. Езикови особености на надписите от Земенските стенописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 39–64.
1981
Смядовски, Стефан, авт . 1981. Втори летен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 136.