Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Цанков, Кирил  [Отмени всички филтри]
2005
Исса, К.. (2005). От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. В К. Цанков, Петкова, А., Георгиев, С., & Гецов, А., Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина ( 261 – 267). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.
1998
Цанков, К.. (1998). Езикова култура (с. 124). Велико Търново: Абагар.
1988
Цанков, К.. (1988). Речев етикет (с. 95). София: Народна просвета.