Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Мусакова, Елисавета  [Отмени всички филтри]
2005
Мусакова, Елисавета, авт . 2005. Читателят и изследователят на Добрейшовото евангелие. В , Културните текстове на миналото, vol. 4: Текстовете в архитектура и образи, 186–195. (Културните Текстове На Миналото). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29–31 октомври 2003.
2002
Мусакова, Елисавета, авт . 2002. Кодикологически особености на Песнивеца на цар Иван Алескандър. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–33.
2001
Мусакова, Елисавета, авт . 2001. Международен симпозиум в Охрид, посветен на 2000-а годишнина на християнството.. Palaeobulgarica / Старобългаристика {ХХV}. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 111–116.
1998
Мусакова, Елисавета, авт . 1998. 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–110.
Мусакова, Елисавета, авт . 1998. Кодикологически бележки върху Врачанското евангелие (НБКМ ). Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–82.