Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Мусакова, Елисавета  [Отмени всички филтри]
2015
Мусакова, Е.. (2015). Писмо и писачи в българските ръкописи до края на XVII век (с. 136). София: Национална художествена академия.
2005
Мусакова, Е.. (2005). Читателят и изследователят на Добрейшовото евангелие. В Културните текстове на миналото (Том 4: Текстовете в архитектура и образи, 186–195). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29–31 октомври 2003.