Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Гешев, Валентин  [Отмени всички филтри]
2003
Гешев, В.. (2003). Да хвърлех по отсрещния прозорец. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28, 36–46.
1993
Гешев, В.. (1993). Промените в една частна синтактична система в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 18, 16–20.
1989
Трифонова, Й., Гешев, В., Ангелова, И., Бояджиева, Е., Милева, В., Малджиева, В., и съавт.. (1989). Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 113–128.