Вие сте тук

Библиография

Експортирай 19 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Влахова, Радка  [Отмени всички филтри]
2014
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Ася Асенова & Весела Шушлина. 2014. Как се общува на български?. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова. 2014. Лесното в трудния български език. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
2013
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова. 2013. Текстове плюс. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
2005
Влахова, Радка. 2005. Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 88. (Годишник На Софийския Университет "св. Климент Охридски". Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies). 5–28.
2001
Влахова, Радка. 2001. Библиография на Руселина Ницолова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 152–162.
1998
М. Жерева, Т. Тодорова. Български език за българи и чужденци
1997
Влахова, Радка. 1997. Креирам, килър, кастинг или?. Българска реч 3. (Българска Реч). 50–51.
Влахова, Радка. 1997. Обидни ли са националните имена. Българска реч 3. (Българска Реч). 24–26.
1996
Влахова, Радка. 1996. Арне Хулт (Гьотеборг, Швеция). Българска реч 2. (Българска Реч). 38–40.
Влахова, Радка. 1996. Действената сила на думите. Българска реч 2. (Българска Реч). 31–32.
Влахова, Радка. 1996. Как да бъдем убедителни. Българска реч 2. (Българска Реч). 25–27.
Влахова, Радка. 1996. Умението да отказваме. Българска реч 2. (Българска Реч). 35–37.
1995
Панайотов, Величко & Радка Влахова. 1995. Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128–130.