Вие сте тук

Библиография

Експортирай 19 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Влахова, Радка  [Отмени всички филтри]
2014
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Ася Асенова & Весела Шушлина, авт-ри . 2014. Как се общува на български?. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова, авт-ри . 2014. Лесното в трудния български език. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
2013
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова, авт-ри . 2013. Текстове плюс. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
2012
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Недка Гарибова, Гергана Дачева, Ася Асенова, Весела Шушлина & Йорданка Велкова, авт-ри . 2012. Разбирам и говоря. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
2005
Влахова, Радка, авт . 2005. Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 88. (Годишник На Софийския Университет "св. Климент Охридски". Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies). 5–28.
2001
Влахова, Радка, авт . 2001. Библиография на Руселина Ницолова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 152–162.
1998
Влахова, Радка, авт . 1998. Кръгла маса „Медиите и езикът им/ни“, 28-29 май 1998 г.. Българска реч 4. (Българска Реч). 43–45.
Влахова, Радка, авт . 1998. Нов учебник по български език за чуждоезиково обучение. Българска реч 4. (Българска Реч). 42–43.
М. Жерева, Т. Тодорова. Български език за българи и чужденци
1997
Влахова, Радка, авт . 1997. Креирам, килър, кастинг или?. Българска реч 3. (Българска Реч). 50–51.
Влахова, Радка, авт . 1997. Обидни ли са националните имена. Българска реч 3. (Българска Реч). 24–26.
1996
Влахова, Радка, авт . 1996. Арне Хулт (Гьотеборг, Швеция). Българска реч 2. (Българска Реч). 38–40.
Влахова, Радка, авт . 1996. Действената сила на думите. Българска реч 2. (Българска Реч). 31–32.
Влахова, Радка, авт . 1996. Как да бъдем убедителни. Българска реч 2. (Българска Реч). 25–27.
Влахова, Радка, авт . 1996. Умението да отказваме. Българска реч 2. (Българска Реч). 35–37.
1995
Панайотов, Величко & Радка Влахова, авт-ри . 1995. Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128–130.