Вие сте тук

Библиография

Експортирай 19 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Влахова, Радка  [Отмени всички филтри]
2013
Хаджиева, Е., Влахова, Р., Велкова, Й., Шушлина, В., & Асенова, А.. (2013). Текстове плюс. Български език като чужд (с. 172). София: Гутенберг.
2005
Влахова, Р.. (2005). Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 88, 5–28.
1998
М. Жерева, Т. Тодорова. Български език за българи и чужденци