Вие сте тук

Библиография

Експортирай 8 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Парижкова, Любомира  [Отмени всички филтри]
2014
Парижкова, Л.. (2014). Книгата и четенето – някои добри практики за стимулиране на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии. В Четенето в реална и електронна среда : Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции ( 123–128). София: За буквите – О писменехь.
Парижкова, Л.. (2014). Проучване на буккросинг зони в България. В: .. В Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник. 1–2 ноември 2013 ( 177–183). София: За буквите – О писменехь.
2013
Парижкова, Л.. (2013). Държавна политика за стимулиране на четенето в България. В Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ ( 51–66). София: За буквите – О писменехь.
Парижкова, Л.. (2013). Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето. В Р. Илиев Василева, Станчева, С. Свиле, & Янкова, И. Васил, Дигиталното настояще и бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел, София ( 109–117). София: За буквите – О писменехь.
Парижкова, Л.. (2013). Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь.. В М. Нанкова, Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици ( 223-226). София: За буквите – О писменехь.
Парижкова, Л.. (2013). Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 4, 307–314. Изтеглен на от http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf
2012
Парижкова, Л.. (2012). Творчески провокации за стимулиране на четенето. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 3, 352–357.
Загоров, В., & Златкова, П.. (2012). Чети! Сподели! Бъди крачка напред!. В Л. Парижкова, Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ ( 78–92). София: За буквите – О писменехь.