Вие сте тук

Библиография

Експортирай 23 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Томова, Елена  [Отмени всички филтри]
2012
Томова, Е.. (2012). Проложните жития на търновските светци в сръбската средновековна традиция от XV-XVII в.. В Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева (с. 708−716). Пловдив: Изд. "Контекст".
2008
Томова, Е.. (2008). Болгарский святой Иоанн Рыльский: (Культ и агиография). В А. Милтенова & Миклас, Х., Слово: Към изграждане на дигитална библиотека на южнослав. ръкописи: (Доклады от междунар. конф. 21-26 февр. 2008 г., София) (с. 135−165). София.
2007
Томова, Е.. (2007). Русские редакции Тырновского проложного жития св. Йоанна Рыльского (XV-XVII вв.). В Конференция МАПРЯЛ. Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Сборник докладов. Болгария, Пловдив, 31 октября – 3 ноября 2006 (с. 131−138). Пловдив.
2006
Томова, Е.. (2006). Първото проложно житие на св. Иван Рилски в двата превода на Стишния пролог. В Многократните преводи в Южнославянското средновековие (с. 479−491). София.
2003
Томова, Е.. (2003). In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, 101–104.
Томова, Е.. (2003). Култът към търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVII век. В Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров (с. 246−260). София: Издателски център "Боян Пенев".
Томова, Е.. (2003). Параклис за св. Петка Търновска в кирилски ръкопис РАН–215 (Букурещ, Румъния). В Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Научни трудове (Том 41/ 1. Филология, 37–45). Пловдив.
2001
Томова, Е.. (2001). Пространното житие на свети Иван Рилски от Георги Скилица в ръкописните сборници от XV−XVIII в. . В Традиция. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков (с. 146−157). София.
1993
Томова, Е.. (1993). Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, 121–124.
Томова, Е.. (1993). Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 156– 160.
Томова, Е.. (1993). Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 156–160.