Вие сте тук

Библиография

Експортирай 18 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Холиолчев, Христо  [Отмени всички филтри]
2005
За думите чичо, леля, стрина/стринка, тета/тетка, чинка, нана/нанка, вуйчо и др.
Холиолчев, Х.. (2005). Писма без отговор. Българска реч, 11, 31–36.
Холиолчев, Х.. (2005). Писма без отговор. Българска реч, 11, 42–46.
2004
Холиолчев, Х.. (2004). В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 142–143.
Холиолчев, Х.. (2004). В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 142–143.
Холиолчев, Х.. (2004). Методи Лилов. Българска реч, 10, 5–7.
1985
Холиолчев, Х.. (1985). Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 98–101.
Холиолчев, Х.. (1985). Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 98–101.
1981
Холиолчев, Х.. (1981). Българските говори от Беломорска Тракия и Мала Азия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 205–213.