Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Димитрова-Тодорова, Лиляна  [Отмени всички филтри]
2002
Димитрова-Тодорова, Л.. (2002). Дванадесета общополска ономастична конференция в Могилани (Полша). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 165–167.
Димитрова-Тодорова, Л.. (2002). Международна научна сесия в Краков, посветена на професор Франчишек Славски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 150–152.
1994
Димитрова-Тодорова, Л.. (1994). Осемнадесети световен конгрес по ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 89–91.
Димитрова-Тодорова, Л.. (1994). Осма общополска ономастична конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19, 131–132.
1993
Димитрова-Тодорова, Л.. (1993). Две конференции по славянска ономастика в Австрия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18, 113–114.
1992
Димитрова-Тодорова, Л.. (1992). Международна славистична конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 120–121.
1990
Димитрова-Тодорова, Л.. (1990). Седма общополска ономастична конференция в Лодз. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 112–114.
1988
Димитрова-Тодорова, Л.. (1988). Хенрик Борек (1929–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 120.
Димитрова-Тодорова, Л.. (1988). Шеста общополска ономастична конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 228–230.
1986
Димитрова-Тодорова, Л.. (1986). Пета общополска ономастична конференция в Познан. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11, 125–128.
Димитрова-Тодорова, Л.. (1986). Старинни географски названия в Поповско. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, 98–102.