Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Даскалова, Добрина  [Отмени всички филтри]
1991
Даскалова, Добрина, авт . 1991. Към въпроса за акустичните параметри на акцентуваността в две родствени езикови системи (върху материал от българския и руския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–26.
Даскалова, Добрина, авт . 1991. Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–19.