Вие сте тук

Библиография

Експортирай 15 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Костова, Красимира  [Отмени всички филтри]
1998
Костова, К.. (1998). Ритмични структури в старобългарски глаголически паметници. В Кирило-Методиевски студии (Том Кн. 11, 121-214). София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”.
Костова, К.. (1998). Ритмични схеми в Синайския псалтир. В Кирило-Методиевски студии (Том Книга 11, 149-175). София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”.
Костова, К.. (1998). Старобългарските ритмични изоколни структури – теоретична постановка на пеоблема. В Кирило-Методиевски студии (Том Книга 11, 130-214). София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”.
1995
Костова, К.. (1995). Ритмични структури в преславски текстове. В Кирило-Методиевски студии (Том Книга 10, 103-108). София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”.