Вие сте тук

Библиография

Експортирай 1 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Стефчева, Росица  [Отмени всички филтри]
2001
Стефчева, Росица, авт . 2001. Словообразувателно-семантична характеристика на транслокативните префиксални формации пре- и про- в български и сърбохърватски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 14–21.