Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Карастойчева, Цветана  [Отмени всички филтри]
1989
Карастойчева, Ц.. (1989). XVII летен семинар на Загребската славистична школа. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 123–124.
1988
Карастойчева, Ц.. (1988). Четвърта конференция по проблемите на сленга и аргото в Пълзен. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 131–132.
1985
Карастойчева, Ц.. (1985). Първа национална конференция по социолингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 46–48.
Карастойчева, Ц.. (1985). Трета чехословашка конференция по проблемите на сленга и аргото. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 127–128.
1983
Карастойчева, Ц.. (1983). Четвърти конгрес на бъл- гарските социолози: Секция по социолингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 126–127.
1982
Карастойчева, Ц.. (1982). Втора национална конференция на чехословашките сленголози (Пълзен, 23–26 септември 1980 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 89–90.
1980
Карастойчева, Ц.. (1980). Двайсет и четвърти летен курс по полски език във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 84.
1978
Карастойчева, Ц.. (1978). Първа конференция на чехословашките сланголози и арголози. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 96.