Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Москов, Моско  [Отмени всички филтри]
1997
Москов, Моско, авт . 1997. Същност на борбата за чистотата на езика. Българска реч 3. (Българска Реч). 49–52.
1987
Москов, Моско, авт . 1987. Прабългарски рунически знак {IYI} за теонима Тангра. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 15–22.
1983
Москов, Моско, авт . 1983. Прабългарски рунически надпис. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 35–46.
1981
Москов, Моско, авт . 1981. Българо-тюркски езикови контакти {(езикови остатъци, състояние, проблеми)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 80–104.