Вие сте тук

Библиография

Експортирай 33 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Добрев, Иван  [Отмени всички филтри]
1981
Добрев, Иван, авт . 1981. Мястото на българския език сред другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–14.
1980
Добрев, Иван, авт . 1980. Как да тълкуваме датите в старите писмени паметници. В , Славянска палеография и дипломатика, vol. 1, 153-165. (Славянска Палеография И Дипломатика). София.
1976
Добрев, Иван, авт . 1976. За александрийското и моравско-панонското летоброене и за някои дати в старата славянска писменост. Годишник на Софийския университет, ФСлФ 69(2). (Годишник На Софийския Университет, Фслф). 121-174.
1971
Добрев, Иван, авт . 1971. Палимпсестовите части на Зографското евангелие. В , Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му, 157-164. (Константин-Кирил Философ. Доклади От Симпозиума, Посветен На 1100-Годишнината От Смъртта Му). София.
1969
Добрев, Иван, авт . 1969. В защита на глаголическите писмена. Български език 19(3). (Български Език). 241-246.