Вие сте тук

Библиография

Експортирай 33 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Добрев, Иван  [Отмени всички филтри]
2016
Добрев, И.. (2016). Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1). В Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.) ( 11-56 ). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2010
Црвенковска, Е.. (2010). Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В М. Йовчева, Добрев, И., Турилов, А. А., & Трайчев, Е., Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов ( 238–249). София: Боян Пенев.
2007
Добрев, И.. (2007). Свети Иван Рилски. Altbulgarische Studien (Том 1). Linz: Slavia Verlag.
2004
Добрев, И.. (2004). XIV век – класицизъм или пракрити. В Л. Тасева, Преводите през XIV столетие на Балканите: Доклади от международната конференция (София, 26-28 юни 2003) ( 17-26). София: Горекс прес.
Добрев, И.. (2004). Новооткритият надпис за цар Самуил и събитията в 1014 г.. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(3), 3–24.
2003
Добрев, И.. (2003). Евангелие. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник ( 151–152). Велико Търново: Абагар.
2001
Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ и Народното житие на Св. Иван (Йоан) Рилски. В. Търново, 1998 . (Българистични проучвания. Т. 3)
1997
Добрев, И., Славова, Т., & Байрамова, М.. (1997). Житие от Георги Скилица (превод на части от житието). В Вечният монах. 1050 години от успението на св. Иван Рилски (с. 192−195).
1993
Добрев, И., Давидов, А., & Илчев, П.. (1993). Глаголна система. В Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис ( 257-314).
1990
Добрев, И.. (1990). Българска народна лексика в един ръкопис от XII век. В Христоматия по съвременен български език ( 10-28). Благоевград.
1982
Добрев, И.. (1982). Морфологична значимост на дългите степени на основната гласна. В Старобългарска граматика: Теория на основите. София: Наука и изкуство.