Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7282 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
0
Спространов, Е, авт . Народни лековници. В , Сборник за народни умотворения и книжнина, vol. 22-23. (Сборник За Народни Умотворения И Книжнина). София.
Велчева, Боряна, авт . Старите български ръкописи и техният език. Родна реч омайна. 20 том. (Родна Реч Омайна). София: Народна просвета.
Иванова, Вера, авт . Старобългарският надпис от Теке-Козлуджа. Известия на Българския археологически институт 7. (Известия На Българския Археологически Институт). 319-321.
Чифлянов, Благой, авт . Триодът и месецословът на Великата църква през IX в.. Годишник на Духовната академия 19. (Годишник На Духовната Академия). 267-414.