Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7388 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Asc)] Година
Journal Article
Попова, Силвия, авт . 1986. Четвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 122–124.
Брезински, Стефан, авт . 1983. Четвърта българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–128.
Байрямова, Мая, авт . 1980. Честотата на въпросителните изречения в старобългарските текстове в сравнение с честотата на въпросителните изречения в съвременния български език и в другите славянски езици (по материали от художествената литература). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–13.
Лашкова, Лили, авт . 1988. Чествуване на 200-годишнината от рождението на Вук Караджич в Югославия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 224–226.
Филипова, Галина, авт . 1985. Честване на Методиевата годишнина във ФРГ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Куев, Куйо, авт . 1988. Черногорският препис на Храбровото сказание. Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 103–112.
Стоева, Тотка, авт . 1999. Частотность и структурные характеристики слогов в болгарском и русском языках. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии 87. (Годишник На Софийския Университет. Факултет По Славянски Филологии). 35–56.
Огрен, Ирина, авт . 1987. Частицы при условном союзе аще в староболгарском переводе поучений Ефрема Сирина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 95–103.
Йовчева, Мария, авт . 1998. Цикълът молебни стихири за пророците, мъчениците и светителите в Октоиха. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 43–56.
Банков, Димитър, авт . 1988. Цикъл от лекции на Пол Зюмтор. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 133.
Рогачевская, Екатерина, авт . 1998. Цикл молитв Кирилла Туровского в южнославянских рукописях, хранящихся в Болгарии. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 76–84.
Соболевский, Алексей И, авт . 1900. Церковнославянские тексты моравского происхождения. Русский филологический вестник 43. (Русский Филологический Вестник). 150–217.
Боева, Людмила, авт . 1993. Ценный труд о литературных памятниках о Борисе и Глебе. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 135–138.
Попов, Георги, авт . 2001. Ценно издание на староруски служебни минеи за месец декември. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–116.
Рецензия за: [{ibib]Rothe1996[/ibib]} [{ibib]Rothe1997[/ibib]} [{ibib]Rothe1999[/ibib]}
Банков, Трифон, авт . 1983. Ценно издание на старобългарски ръкопис. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98–100.
Христова, Боряна, авт . 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]
Велчева, Боряна & Аксиния Джурова, авт-ри . 1991. Ценен принос към изучаването на славянското средновековно ръкописно наследство. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–106.
Мирчева, Елка, авт . 2013. Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Гонис, Димитриос, авт . 1982. Цариградският патриарх Калист І и „Учителното евангелие“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 41–55.
Николова, Бистра, авт . 2009. Цар Петър и характерът на неговия култ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 33. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 63–78.
Бакалова, Елка, авт . 1991. Цамблаковото „Мъчение на свети Йоан Нови“ в румънската монументална живопис от {ХVІ–ХVІІ} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 56–77.
Хаджи, Весна Пожга, авт . 2003. Хърватски и словенски език в контраст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 22–35.